Nowa strona WWW

Szanowni  Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na naszą stronę internetową w całkowicie nowym wydaniu. Towarzystwo Budownictwa […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o sprzedaży

Na podstawie art. 701 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz.380) i Uchwały Nr 12/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20.05.2016 r. – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.

OGŁASZA:

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul Orzeszkowej 1B – działka nr 110/34, obręb 23 o pow. 381 m2, KW GD1A/00060576/3 zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 96,41 m2.

  • Cena wywoławcza 88.504,00 zł netto
  • Postąpienie minimalne – 890,00 zł
  • Wadium w wysokości 17.700,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 października 2016 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 9 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56.
Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto TBS Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy) należy składać do dnia 4 października 2016 r. do godz. 14:00 w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56 w pokoju nr 9.
W przypadku wygrania przetargu wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena nabycia będzie powiększona o należny podatek VAT.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul Hallera 2 – działka nr 178/1, obręb 17 o pow. 150 m2, KW GD1A/00001883/7 zabudowana budynkiem mieszkalno – handlowym o pow. użytkowej 252,79 m2. Nieruchomość położona jest przy starogardzkim Rynku (centrum miasta).

  • Cena wywoławcza 890.828,00 zł netto
  • Postąpienie minimalne – 8.910,00 zł
  • Wadium w wysokości 178.000,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 października 2016 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 9 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56.
Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto TBS Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy) należy składać do dnia 4października 2016 r. do godz. 14:00 w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56 w pokoju nr 9.
W przypadku wygrania przetargu wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
Wylicytowana cena nabycia będzie powiększona o należny podatek VAT.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przetargach:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56, pokój nr 3 tel. 58 562 24 33; 58 562 53 21.

Załączniki do pobrania: