Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 76980 – 2017 z dnia 2017-04-28 r. Starogard Gdański: „Magazynowa – budowa” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA […]

Czytaj więcej

Nowa strona WWW

Szanowni  Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na naszą stronę internetową w całkowicie nowym wydaniu. Towarzystwo Budownictwa […]

Czytaj więcej

Akty prawne

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Pobierz tekst ustawy w pliku PDF >>

Rozporządzenie rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
Pobierz treść rozporządzenia w pliku PDF >>

Ustawa o własności lokali
Pobierz test ustawy w pliku PDF >>

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Pobierz tekst ustawy w pliku PDF >>

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Pobierz tekst ustawy w pliku PDF >>

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Pobierz rozporządzenie w pliku PDF >>