Rośnie blok mieszkalny przy ul. Piłsudskiego

Intensywne prace przy budowie bloku mieszkalnego trwają.W trzykondygnacyjnym budynku powstanie 16 mieszkań komunalnych, które planowo […]

Czytaj więcej

Umowa na budowę kolejnych mieszkań podpisana

Kolejna umowa na budowę mieszkań komunalnych w Starogardzie podpisana. Więcej informacji znajdą państwo w linku: https://starogard.pl/miasto/kolejna-umowa-na-budowe-mieszkan-komunalnych-w-starogardzie-podpisana-128229/

Czytaj więcej

Dni Starogardu Gdańskiego

Serdecznie Zapraszamy na Dni Starogardu Gdańskiego, które obędą się w dniach 23-25.06.2023r. więcej informacji w linkach:  https://www.facebook.com/DniStarogarduGdanskiego/?locale=pl_PL […]

Czytaj więcej

626300-N-2019 – Pytania i odpowiedzi

Udzielone odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych Sygn. akt Tu/1/2019

Pytanie Nr 1
Z wizji lokalnej oraz zapisów SIWZ wynika, że do wykonania umowy wymagane będzie posiadanie co najmniej 2 pługopiaskarek do odśnieżania dróg, parkingów i ciągów pieszych, zarówno utwardzonych jak i nieutwardzonych. Czy Zamawiający podzielił drogi i inne obszary na kategorie kolejności odśnieżania ( pierwszej, drugiej, trzeciej kolejności?)
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonał podziału terenów na kategorie kolejności odśnieżania. Wymagania w tym zakresie określił w punkcie 2.1 podpunkcie 13 SIWZ.

Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający dysponuje bazą do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu ( pługopiaskarki, pojazdy przystosowane do wywozu odpadów, mechaniczny sprzęt do pielęgnacji zieleni itp.) oraz przechowywania w okresie letnim skrzyń na piasek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada bazy do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu oraz składowania skrzyń na piasek.

Pytanie Nr 3
Przedmiotem zamówienia jest między innymi wywóz odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, skoszona trawa, przycięte pędy żywopłotów, liście w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym ( § 2 p. 2 wzoru umowy). Jednocześnie na rok 2020 zapowiadany jest drastyczny wzrost kosztów przyjmowania odpadów przez wysypiska z tym, że aktualnie skala tych wzrostów dla Starogardu Gdańskiego jest nieznana.
Przykładowo Gmina Gdynia zapowiedziała, że wzrost cen wywozu odpadów w roku przyszłym sięgnie aż 140 %.
Czy wprowadzenie w/w wzrostów opłat za przyjmowanie odpadów, podlega pod zapis SIWZ punkt 11.5 i spowoduje możliwość renegocjacji kwoty wynagrodzenia?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy istnieje możliwość przejęcia przez Zamawiającego kosztów przyjmowania odpadów na wysypisku?
Odpowiedź:
Zamawiający wskazał w punkcie 11.1. i 11.3. SIWZ, że między innymi cenę należy ustalić w oparciu o wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty z wliczeniem wszelkich kosztów koniecznych do realizacji zamówienia. Tym samym nie zakłada się renegocjacji ceny. Zamawiający poza ceną za usługę nie zamierza ponosić innych kosztów z tego tytułu.