Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie – postępowanie 120/T/2014

Starogard Gdański, 22.12.2014 r.

OGŁOSZENIE
Postępowanie 120/T/2014

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego „Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja” do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium: cena 80%, termin gwarancji 20% tj. ofertę nr 3 Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „TAMUR” Tadeusz Szczubełek z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański, ul. Owidzka 20 za kwotę brutto 547.690,32 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Punktacja za kryterium „cena” – 78,57, punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 20,00, łączna punktacja 98,57. Oferta spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego i nie podlega odrzuceniu.

Wykaz wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i których oferty nie podlegały odrzuceniu:
1. Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” G. Wons, M. Bąkowski s.c. z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 19B
– kwota brutto: 717.276,68 zł,
– okres gwarancji: 48 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 60,00 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 16,00 pkt.
– łączna punktacja: 76,00 pkt.

2. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” A. Stella, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16
– kwota brutto: 615.000,00 zł
– okres gwarancji: 48 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 69,97 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 16,00 pkt.
– łączna punktacja: 85,97 pkt.

3. Oferta Nr 6 – MSP „SMOK” Keister, Ksepka Sp. J. z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 13
– kwota brutto: 634.108,45 zł,
– okres gwarancji: 60 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 67,87 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 20,00 pkt.
– łączna punktacja: 87,87 pkt.

4. Oferta Nr 7 – „DOM-PLAST” s.c. J. Ciesielski, T. Gradulewski, z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański, al. Armii Krajowej 9H
– kwota brutto: 537.929,72 zł,
– okres gwarancji: 48 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 80,00 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 16,00 pkt.
– łączna punktacja: 96,00 pkt.

5. Oferta Nr 8 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Leszczyński” A. Leszczyński, z siedzibą 82-200 Malbork, ul. Dworcowa nr 14
– kwota brutto: 710.000,00 zł,
– okres gwarancji: 60 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 60,61 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 20,00 pkt.
– łączna punktacja: 80,61 pkt.

Wykaz wykonawców, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Nr 1 Firma Handlowo-Usługowa „SARDAW” M. Plichta, z siedzibą 83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 17 – uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp w związku z wykluczeniem wykonawcy.

Oferta Nr 5 I.M.BUD Ireneusz Mruk z siedzibą 83-400 Kościerzyna ul. Mała Kolejowa 39 – na podstawie art. 89, ust.1, pkt. 2 ustawy Pzp – treść oferty wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ – wykonawca nie ujął w kosztorysie ofertowym sanitarnym pozycji wskazanych przez zamawiającego w przedmiarze robót pod numerem 23, 24, 32 oraz na podstawie art. 89, ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny – suma kwot z kosztorysów ofertowych nie stanowi kwoty brutto podanej przez wykonawcę w druku oferty.
Zamawiający nie mógł wziąć pod uwagę kosztorysów ofertowych przekazanych przez wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień, gdyż powodowałoby to negocjowanie i zmianę treści oferty w myśl art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykaz wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Oferta Nr 1 Firma Handlowo-Usługowa „SARDAW” M. Plichta, z siedzibą 83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 17 – wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – nie przedstawił w ofercie ani w terminie wskazanym przez zamawiającego w wezwaniu zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10-11 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 2, pkt. 4 ustawy Pzp – nie wykazał spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w złożonej ofercie oraz nie wykazał powyższego na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp tj. nie udowodnił dysponowania zasobami innego podmiotu zgodnie z wymogami zamawiającego zawartymi w pkt. 4.3 SIWZ.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy po dniu 2 stycznia 2015 r.