Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Ogłoszenie – postępowanie 120/T/2014

Starogard Gdański, 22.12.2014 r.

OGŁOSZENIE
Postępowanie 120/T/2014

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego „Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja” do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium: cena 80%, termin gwarancji 20% tj. ofertę nr 3 Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „TAMUR” Tadeusz Szczubełek z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański, ul. Owidzka 20 za kwotę brutto 547.690,32 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Punktacja za kryterium „cena” – 78,57, punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 20,00, łączna punktacja 98,57. Oferta spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego i nie podlega odrzuceniu.

Wykaz wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i których oferty nie podlegały odrzuceniu:
1. Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” G. Wons, M. Bąkowski s.c. z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 19B
– kwota brutto: 717.276,68 zł,
– okres gwarancji: 48 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 60,00 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 16,00 pkt.
– łączna punktacja: 76,00 pkt.

2. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” A. Stella, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16
– kwota brutto: 615.000,00 zł
– okres gwarancji: 48 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 69,97 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 16,00 pkt.
– łączna punktacja: 85,97 pkt.

3. Oferta Nr 6 – MSP „SMOK” Keister, Ksepka Sp. J. z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 13
– kwota brutto: 634.108,45 zł,
– okres gwarancji: 60 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 67,87 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 20,00 pkt.
– łączna punktacja: 87,87 pkt.

4. Oferta Nr 7 – „DOM-PLAST” s.c. J. Ciesielski, T. Gradulewski, z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański, al. Armii Krajowej 9H
– kwota brutto: 537.929,72 zł,
– okres gwarancji: 48 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 80,00 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 16,00 pkt.
– łączna punktacja: 96,00 pkt.

5. Oferta Nr 8 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Leszczyński” A. Leszczyński, z siedzibą 82-200 Malbork, ul. Dworcowa nr 14
– kwota brutto: 710.000,00 zł,
– okres gwarancji: 60 miesięcy,
– punktacja za kryterium „cena” – 60,61 pkt.
– punktacja za kryterium „okres gwarancji” – 20,00 pkt.
– łączna punktacja: 80,61 pkt.

Wykaz wykonawców, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Nr 1 Firma Handlowo-Usługowa „SARDAW” M. Plichta, z siedzibą 83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 17 – uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp w związku z wykluczeniem wykonawcy.

Oferta Nr 5 I.M.BUD Ireneusz Mruk z siedzibą 83-400 Kościerzyna ul. Mała Kolejowa 39 – na podstawie art. 89, ust.1, pkt. 2 ustawy Pzp – treść oferty wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ – wykonawca nie ujął w kosztorysie ofertowym sanitarnym pozycji wskazanych przez zamawiającego w przedmiarze robót pod numerem 23, 24, 32 oraz na podstawie art. 89, ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny – suma kwot z kosztorysów ofertowych nie stanowi kwoty brutto podanej przez wykonawcę w druku oferty.
Zamawiający nie mógł wziąć pod uwagę kosztorysów ofertowych przekazanych przez wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień, gdyż powodowałoby to negocjowanie i zmianę treści oferty w myśl art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykaz wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Oferta Nr 1 Firma Handlowo-Usługowa „SARDAW” M. Plichta, z siedzibą 83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 17 – wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – nie przedstawił w ofercie ani w terminie wskazanym przez zamawiającego w wezwaniu zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10-11 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 2, pkt. 4 ustawy Pzp – nie wykazał spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w złożonej ofercie oraz nie wykazał powyższego na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp tj. nie udowodnił dysponowania zasobami innego podmiotu zgodnie z wymogami zamawiającego zawartymi w pkt. 4.3 SIWZ.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy po dniu 2 stycznia 2015 r.