Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Pustostany zmieniają się w mieszkania

Już w kwietniu 2024 roku pięć rodzin zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

#czadakcja2024

„Z czujnikiem czadu bezpieczniej – #czadakcja2024”, w darmowe czujniki tlenku węgla wyposażonych zostało aż sto mieszkań.  Więcej […]

Czytaj więcej

PRZETARG I – USTNY (LICYTACJA) na najem lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Hallera 32

Na podstawie Uchwały Nr 10/2020 Zarządu Spółki z dnia 23.03.2020 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OGŁASZA PRZETARG I USTNY (LICYTACJA)

na najem lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. położonego w budynku przy ul. Hallera 32 w Starogardzie Gdańskim o pow. 30,80 m2, parter, dwa pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka

  • Stawka wyjściowa licytacji 11,97 zł/m2
  • Postąpienie minimalne 0,10 zł/ m2
  • Wadium w wysokości 4.000,00 zł

Licytacja lokalu odbędzie się w dniu 09.04.2020 r. o godz. 9:00

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, grzewczą.

Miejsce przeprowadzenia przetargu w formie licytacji – siedziba Spółki, ul. Traugutta 56 Starogard Gdański, pokój Nr 06.

Ogłaszający wyznacza termin oględzin lokalu na dzień 06.04.2020 roku w godz. 12:00 – 13:00.

Uczestnicy licytacji w terminie do dnia 07.04.2020 roku zobowiązani są wpłacić wadium na konto TBS Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy z dopiskiem, na który lokal zostało wniesione. W dniu licytacji, 30 minut przed wyznaczonym terminem przetargu, uczestnicy licytacji lub ich pełnomocnicy zobowiązani są stawić się do pokoju Nr 19 (sekretariat) w celu wpisania się na listę uczestników przetargu, przedłożenia dowodu wpłaty wadium, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem licytacji. Regulamin oraz druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.tbs-starogard.pl.

Wniesione przez uczestnika wadium, który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet kaucji z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Umowę należy podpisać w ciągu 5 dni od daty przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał licytację, od zawarcia umowy wadium nie zostanie zwrócone. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione wadium zostanie przelane na konto wskazane w druku oświadczenia.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przetargu: tel. 58562 24 33 wew. 31, 32, 33 i 42.

Pliki do pobrania: