Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Pustostany zmieniają się w mieszkania

Już w kwietniu 2024 roku pięć rodzin zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

#czadakcja2024

„Z czujnikiem czadu bezpieczniej – #czadakcja2024”, w darmowe czujniki tlenku węgla wyposażonych zostało aż sto mieszkań.  Więcej […]

Czytaj więcej

Przetarg II ustny na najem lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Hallera 32

Na podstawie Uchwały Nr 23/2019 Zarządu Spółki z dnia 09.11.2019 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OGŁASZA PRZETARG II – USTNY (LICYTACJA)

na najem lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. położonego w budynku przy ul. Hallera 32 w Starogardzie Gdańskim o pow. 36,50 m2, I piętro, dwa pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka.

Stawka wyjściowa licytacji 11,97 zł/m2
Postąpienie minimalne 0,10 zł/m2
Wadium w wysokości 5.000,00 zł

Licytacja lokalu odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. o godz. 10:00
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, grzewczą i domofonową.
Miejsce przeprowadzenia przetargu w formie licytacji – siedziba Spółki, ul. Traugutta 56 Starogard Gdański, pokój Nr 06.

Ogłaszający wyznacza termin oględzin lokalu na dzień 09.12.2019 roku w godz. 12:00 – 13:00.
Uczestnicy licytacji w terminie do dnia 10.12.2019 roku zobowiązani są wpłacić wadium na konto TBS Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy z dopiskiem, na który lokal zostało wniesione. W dniu licytacji, 30 minut przed wyznaczonym terminem przetargu, uczestnicy licytacji lub ich pełnomocnicy zobowiązani są stawić się do pokoju Nr 19 (sekretariat) w celu wpisania się na listę uczestników przetargu, przedłożenia dowodu wpłaty wadium, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem licytacji, Regulamin oraz druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.tbs-starogard.pl
Wniesione przez uczestnika wadium, który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet kaucji z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał licytację od zawarcia umowy, którą należy podpisać w ciągu 5 dni od daty przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione wadium zostanie zwrócone na konto wskazane w druku oświadczenia..
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przetargu udzielają:

  1. Bożena Ćwiklińska pokój Nr 08, tel. 58562 24 33 wew. 31.
  2. Robert Marczak pokój Nr 03, tel. 58562 24 33 wew. 33.

Pliki do pobrania: