Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

Przetarg II ustny na najem lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Hallera 32

Na podstawie Uchwały Nr 23/2019 Zarządu Spółki z dnia 09.11.2019 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OGŁASZA PRZETARG II – USTNY (LICYTACJA)

na najem lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. położonego w budynku przy ul. Hallera 32 w Starogardzie Gdańskim o pow. 36,50 m2, I piętro, dwa pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka.

Stawka wyjściowa licytacji 11,97 zł/m2
Postąpienie minimalne 0,10 zł/m2
Wadium w wysokości 5.000,00 zł

Licytacja lokalu odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. o godz. 10:00
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, grzewczą i domofonową.
Miejsce przeprowadzenia przetargu w formie licytacji – siedziba Spółki, ul. Traugutta 56 Starogard Gdański, pokój Nr 06.

Ogłaszający wyznacza termin oględzin lokalu na dzień 09.12.2019 roku w godz. 12:00 – 13:00.
Uczestnicy licytacji w terminie do dnia 10.12.2019 roku zobowiązani są wpłacić wadium na konto TBS Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy z dopiskiem, na który lokal zostało wniesione. W dniu licytacji, 30 minut przed wyznaczonym terminem przetargu, uczestnicy licytacji lub ich pełnomocnicy zobowiązani są stawić się do pokoju Nr 19 (sekretariat) w celu wpisania się na listę uczestników przetargu, przedłożenia dowodu wpłaty wadium, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem licytacji, Regulamin oraz druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.tbs-starogard.pl
Wniesione przez uczestnika wadium, który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet kaucji z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał licytację od zawarcia umowy, którą należy podpisać w ciągu 5 dni od daty przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione wadium zostanie zwrócone na konto wskazane w druku oświadczenia..
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przetargu udzielają:

  1. Bożena Ćwiklińska pokój Nr 08, tel. 58562 24 33 wew. 31.
  2. Robert Marczak pokój Nr 03, tel. 58562 24 33 wew. 33.

Pliki do pobrania: