Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Pustostany zmieniają się w mieszkania

Już w kwietniu 2024 roku pięć rodzin zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

#czadakcja2024

„Z czujnikiem czadu bezpieczniej – #czadakcja2024”, w darmowe czujniki tlenku węgla wyposażonych zostało aż sto mieszkań.  Więcej […]

Czytaj więcej

PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na najem trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie Uchwały Nr 19/2017 Zarządu Spółki z dnia 02.11.2017 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OGŁASZA PRZETARG I – USTNY (LICYTACJA)

na najem trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim:

– nr 1 o pow. 47,71 m2, I piętro, dwa pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka

Stawka wyjściowa licytacji 10,94 zł/m2
Postąpienie minimalne 0,10 zł/ m2
Wadium w wysokości 6.000,00 zł
Licytacja lokalu odbędzie się w dni 19.12.2017 r. o godz. 10:00

– nr 2 o pow. 58,03 m2, I piętro, trzy pokoje, korytarz, kuchnia i łazienka

Stawka wyjściowa licytacji 10,94 zł/m2
Postąpienie minimalne 0,10 zł/ m2
Wadium w wysokości 6.000,00 zł
Licytacja lokalu odbędzie się w dni 19.12.2017 r. o godz. 11:00.

– nr 3 o pow. 49,48 m2, II piętro, dwa pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka

Stawka wyjściowa licytacji 10,94 zł/m2
Postąpienie minimalne 0,10 zł/ m2
Wadium w wysokości 6.000,00 zł
Licytacja lokalu odbędzie się w dni 19.12.2017 r. o godz. 12:00.

Lokale wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody, gazową, centralnego ogrzewania, domofonową i telewizyjną.

Miejsce przeprowadzenia przetargu w formie licytacji – siedziba Spółki, ul. Traugutta 56 Starogard Gdański, pokój Nr 06.

Ogłaszający wyznacza termin oględzin lokali na dzień 14.12.2017 roku w godz. 13:00 – 15:00.

Uczestnicy licytacji w terminie do dnia 15.12.2017 roku zobowiązani są wpłacić wadium na konto TBS Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy z dopiskiem, na który lokal zostało wniesione. W dniu licytacji, 30 minut przed wyznaczonym terminem przetargu, uczestnicy licytacji lub ich pełnomocnicy zobowiązani są stawić się do pokoju Nr 09 (sekretariat) w celu wpisania się na listę uczestników przetargu, przedłożenia dowodu wpłaty wadium, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem licytacji, Regulamin oraz druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.tbs-starogard.pl.

Wniesione przez uczestnika wadium, który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet kaucji z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał licytację od zawarcia umowy, którą należy podpisać w ciągu 7 dni od daty przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione wadium zostanie zwrócone na konto wskazane w druku oświadczenia..

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przetargach udzielają:
1. Bożena Ćwiklińska pokój Nr 08, tel. 58562 24 33 wew. 31.
2. Robert Marczak pokój Nr 03, tel. 58562 24 33 wew. 33.

Pliki do pobrania: