Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

PRZETARG USTNY (LICYTACJA) na najem trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie Uchwały Nr 19/2017 Zarządu Spółki z dnia 02.11.2017 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OGŁASZA PRZETARG I – USTNY (LICYTACJA)

na najem trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Hallera 2 w Starogardzie Gdańskim:

– nr 1 o pow. 47,71 m2, I piętro, dwa pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka

Stawka wyjściowa licytacji 10,94 zł/m2
Postąpienie minimalne 0,10 zł/ m2
Wadium w wysokości 6.000,00 zł
Licytacja lokalu odbędzie się w dni 19.12.2017 r. o godz. 10:00

– nr 2 o pow. 58,03 m2, I piętro, trzy pokoje, korytarz, kuchnia i łazienka

Stawka wyjściowa licytacji 10,94 zł/m2
Postąpienie minimalne 0,10 zł/ m2
Wadium w wysokości 6.000,00 zł
Licytacja lokalu odbędzie się w dni 19.12.2017 r. o godz. 11:00.

– nr 3 o pow. 49,48 m2, II piętro, dwa pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka

Stawka wyjściowa licytacji 10,94 zł/m2
Postąpienie minimalne 0,10 zł/ m2
Wadium w wysokości 6.000,00 zł
Licytacja lokalu odbędzie się w dni 19.12.2017 r. o godz. 12:00.

Lokale wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody, gazową, centralnego ogrzewania, domofonową i telewizyjną.

Miejsce przeprowadzenia przetargu w formie licytacji – siedziba Spółki, ul. Traugutta 56 Starogard Gdański, pokój Nr 06.

Ogłaszający wyznacza termin oględzin lokali na dzień 14.12.2017 roku w godz. 13:00 – 15:00.

Uczestnicy licytacji w terminie do dnia 15.12.2017 roku zobowiązani są wpłacić wadium na konto TBS Nr 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001 Bank Spółdzielczy z dopiskiem, na który lokal zostało wniesione. W dniu licytacji, 30 minut przed wyznaczonym terminem przetargu, uczestnicy licytacji lub ich pełnomocnicy zobowiązani są stawić się do pokoju Nr 09 (sekretariat) w celu wpisania się na listę uczestników przetargu, przedłożenia dowodu wpłaty wadium, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem licytacji, Regulamin oraz druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.tbs-starogard.pl.

Wniesione przez uczestnika wadium, który wygra licytację zostanie zaliczone na poczet kaucji z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał licytację od zawarcia umowy, którą należy podpisać w ciągu 7 dni od daty przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione wadium zostanie zwrócone na konto wskazane w druku oświadczenia..

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o przetargach udzielają:
1. Bożena Ćwiklińska pokój Nr 08, tel. 58562 24 33 wew. 31.
2. Robert Marczak pokój Nr 03, tel. 58562 24 33 wew. 33.

Pliki do pobrania: