Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 76980 – 2017 z dnia 2017-04-28 r. Starogard Gdański: „Magazynowa – budowa” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA […]

Czytaj więcej

Nowa strona WWW

Szanowni  Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na naszą stronę internetową w całkowicie nowym wydaniu. Towarzystwo Budownictwa […]

Czytaj więcej

Dla mieszkańców

Dokumenty do pobrania

Regulamin utrzymania czystości i porządku
Pobierz tekst regulaminu w pliku PDF >>

Wymagania dotyczące wentylacji w mieszkaniach
Pobierz wymagania w pliku PDF >>

Regulamin przydziału mieszkań TBS
Pobierz regulamin w pliku PDF >>

Ankieta dla zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z zasobów developersko-tbsowskich
Pobierz ankietę w pliku DOC >>

Regulamin dostępu do serwisu współwłaścicieli nieruchomości E-info
Pobierz regulamin w pliku DOC >>

Reklama

Towarzystwo Budownistwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. wynajmuje miejsca pod reklamę na administrowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Wysokość stawki za m2 reklamy ustalają Wspólnoty.

Wniosek o najem miejsca pod reklamę powinien zawierać w szczególności:

  • wymiary reklamy,
  • adres miejsca w którym będzie znajdować się reklama,
  • informacje z jakiego materiału wykonana jest reklama,
  • sposób przymocowania reklamy do budynku.

Do wniosku niezbędne jest załączenie:

  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • decyzji w sprawie nadania NIP,
  • zaświadczenia o numerze REGON,
  • wizualizacji reklamy.

Lokale użytkowe

Wynajem lokali użytkowych.
Umowy z najemcami zawiera się w drodze przetargowej na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.).